Wortelkanaalbehandeling

Bij een wortelkanaalbehandeling wordt de tandzenuw verwijderd. De zenuwkanalen worden proper gemaakt, ontsmet en vervolgens opgevuld. Hierbij zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk hinder ervaart en dit pijnloos gebeurt.

De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van het aantal kanalen dat aanwezig is in de tand en de uitgebreidheid van de tandschade. De behandeling wordt soms opgedeeld in twee zittijden. Soms is een wortelkanaalbehandeling zo complex dat deze beter uitgevoerd wordt door een specialist onder microscoop, dit wordt altijd geval per geval bekeken en besproken met de patiënt.

Tandcentrum De Pinte

BE 0766.670.281

Baron de Gieylaan 55

9840 De Pinte

☏ 09 278 78 77

error: Content is protected !!